Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In eerste instantie speelt Concrete Blossom een prominente rol bij de programmering in het kader van The Hoodie, maar ook daarna disrupt (‘ontregelt’) het collectief in allerlei andere hoedanigheden de alledaagse gang van zaken in het instituut. Die bewuste verstoring vormt de kern van een gezamenlijk en doorlopend onderzoek naar de mogelijkheden van een alternatieve inrichting van Het Nieuwe Instituut en andere cultuurinstellingen.

Op een aantal afdelingen worden er nieuwe strategieën en een actueel instrumentarium ontwikkeld, die helpen om institutionele activiteiten en aanbod beter af te stemmen op de dynamiek en ritmes van ‘het echte Rotterdam’. Hoe kan er (vrij naar socioloog Iliass El Hadioui) een ‘institutioneel kantelpunt’ worden bereikt?

Hoe kunnen, met andere woorden, organisaties als Het Nieuwe Instituut toewerken naar een situatie waarin het vanzelfsprekend is dat de diversiteit aan grootstedelijke mensen, gemeenschappen, wijken, sociale praktijken en uiteenlopende diaspora’s zich er gehoord en vertegenwoordigd voelen?

Concrete Blossom formuleert de concrete eigen bijdrage in dat proces als volgt: “Allereerst adviseren we verschillende afdelingen van Het Nieuwe Instituut over taal, outreach, informele en decentrale organisatiestructuren, content en communicatie. Ten tweede ontwikkelen wij (autonome) programmalijnen en communicatiestrategieën voor een intieme dialoog met de stad. Ten derde werken we aan werving- en selectietrajecten waar de lauwness in de Sauce tot haar recht komt. Dit moet op de middellange termijn organisatiebreed leiden tot een Sauce-sensitief hr-beleid. Ten slotte ontwikkelen wij tools zodat deze instelling kan aansluiten bij het Rotterdam van nu, en misschien zelfs verschillende scènes en (creatieve) ecosystemen in de stad kan versterken. Klinkt misschien mad abstract, maar zie het zo: tussen de afdelingen van Het Nieuwe Instituut bewegen wij binnen en buiten het instituut als een soort afdeling die de stad represent.”

De komende maanden ontplooien Het Nieuwe Instituut en Concrete Blossom al doende steeds meer praktijkoefeningen in het creëren van ruimte voor verandering, meerstemmigheid en wederkerigheid. (Culturele) diversiteit in kunstinstellingen blijft nog te vaak beperkt tot een populair, sociaal- en politiek-wenselijk, maar vooral tijdelijk onderwerp. Een beoogde uitkomst van de disruption is een meer fundamentele hervorming; wanneer een instituut een beroep doet op individuen en communities die actief zijn in de stad, moeten de ‘producten’ van hun partnerschap die mensen en de stad op hun beurt weer ten goede komen.

Collectieve reflectie

Een rechtvaardige, democratische en inclusieve cultuursector is een voorwaarde voor een samenleving waarin emancipatoire bewegingen nooit ‘afgerond’ zijn - waar erkend wordt dat collectieve kritische reflectie, dialoog, openheid en de bereidheid om te veranderen geen vluchtig project maar een basisconditie vormen. Het Nieuwe Instituut realiseert zich dat de weg naar een dergelijke situatie er één is van vallen en opstaan. Door het instituut enigszins uit balans te laten brengen door een samenwerking met een collectief dat met beide benen in de stad staat, hopen we de eerste stappen in de goede richting te zetten. Via de communicatiekanalen van Het Nieuwe Instituut en Concrete Blossom wordt die doelbewuste ontregeling zo transparant mogelijk gemaakt en voorzien van de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen, suggesties, adviezen en kritiek te delen.