Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

On-site-programma The Hoodie Unravelled

Het on-site-programma bestaat uit vier besloten workshops, drie publiek toegankelijke events die door lokale makers worden ingevuld, twee on-site edities van Thursday Night Live! en een afsluitend huisfeest. De kick-off van het geheel bestaat uit een masterclass op 14 december 2019.

In de workshops wisselen drie geselecteerde makers met hun eigen achterban, netwerk en het team van Concrete Blossom van gedachten. Ze bereiden zich daarmee voor op de events waar zij verantwoordelijk voor zijn en maken er eigen hoodies, die later een plek zullen krijgen in de (off-site) tentoonstelling The Hoodie in Het Nieuwe Instituut.

In elk van de drie openbare events wordt een ander verhaal over de hoodie uitgelicht aan de hand van een greep uit de mogelijke interpretaties van het thema ‘cool and the politics of value creation’.

De activiteiten die het team achter Thursday Night Live! en Concrete Blossom samen organiseren in het teken van The Hoodie, vinden deels on-site en deels off-site plaats en gaan in op verschillende facetten van de hoodie, waaronder de problematiek, valkuilen en kansen die het museaal tentoonstellen van levende cultuur met zich mee kan brengen. Data, sprekers en het meer gedetailleerde programma worden binnenkort bekendgemaakt.

Het gehele programma gaat gepaard met uitgebreide foto-, audio- en videodocumentatie door Concrete Blossom en (web)designbureau Brand New Guys, waaruit op de website van Het Nieuwe Instituut een selectie gepresenteerd wordt. Hou deze pagina en de website van Concrete Blossom in de gaten voor regelmatige updates.

De waarde en ‘cool’ van de hoodie?

Grote modehuizen verkopen hoodies voor enorme bedragen, ze staan in alle bladen, zijn op veel werkplekken het nieuwe uniform geworden en verschillende cultuurinstellingen presenteren ze als een eigentijds museumstuk. De hoodie heeft een economische, praktische en culturele waarde, maar daarvan is de oorsprong niet altijd even duidelijk of zichtbaar. Lang voordat een project als The Hoodie van start ging, had de capuchontrui voor heel veel mensen al een bepaalde significantie – en na afloop van de tentoonstellingsperiode zal hij dat belang behouden. Naast een viering van het gegeven dat counterculture een bepalende stem heeft gekregen, is het on-site-programma dan ook een kritisch onderzoek naar de mechanismen waarmee dat gepaard is gegaan.

Wie bepaalt er wat iets als een hoodie spannend, relevant en cool maakt? In hoeverre draagt de context waarbinnen je hem draagt of ernaar kijkt bij aan verschillende opvattingen over die waarde? Wat gebeurt er eigenlijk wanneer je zo’n betekenisdrager, die buiten ‘leeft’, probeert te vangen binnen de muren van een tentoonstellingsruimte?

On- en off-site-programmering The Hoodie

Er is bij dit project sprake van een bewuste omkering van binnen en buiten, van centrum en periferie en van interne en externe presentaties. Het is een actieve keuze van Het Nieuwe Instituut, curator Lou Stoppard en Concrete Blossom om deze programmering in de context van The Hoodie te bestempelen als het ‘on-site-programma’. De tentoonstelling en andere activiteiten die binnen de muren van het instituut plaatsvinden worden immers georganiseerd op een plek die afwijkt van de oorspronkelijke omgeving waarbinnen de hoodie een belangrijk deel van zijn betekenis en waarde krijgt. In de woorden van Concrete Blossom: “de echte waarde van de hoodie komt van de straat.”

Youthdems

Met behulp van hun “ongefilterde perspectieven vanuit de straatcultuur – waar de hoodie tenslotte vandaan komt”, ontleden aanstormende en meer gevestigde experts in The Hoodie Unravelled het samenspel van uiteenlopende noties als de politiek van waardecreatie, grootstedelijke cultuur, mode en cool. De inhoud van de workshops, events en het doorlopende peer-to-peer-onderzoek is in handen van drie zogeheten Youthdems: lokale creatieven die ieder op hun eigen manier de cultuur van stadsjongeren vertegenwoordigen. De Youthdems worden via de socialmediakanalen van Concrete Blossom online aan het publiek voorgesteld. De live kennismaking vindt plaats tijdens de Masterclass, waarmee het on-site-programma van start gaat.

"Om de cool van de hoodie de komende tijd te unravellen, werken we samen met jonge peoples die weten waar ze het over hebben: Youthdems."

Als kunstenaars, ontwerpers en allround cultuurmakers die met beide benen in ‘de Buurt’ staan, benaderen de Youthdems de hoodie vanuit de uitgesproken niet-institutionele invalshoek van de (volks)wijk. Zowel de populariteit van de hoodie als de praktijk van deze drie bijzondere Rotterdammers zijn te zien als uitdrukkingen van een (demografisch) kantelpunt. Voorheen perifere verschijnselen, objecten, individuen en (sub)culturen zijn inmiddels toonaangevend voor wat er zich in de mainstream van de mode, muziek, beeldcultuur en populaire cultuur afspeelt.

Door de uitgenodigde Youthdems elk een bescheiden ‘zak institutioneel geld’ te geven voor de ontwikkeling van hun bijdragen, agendeert Concrete Blossom bovendien de discrepantie tussen de maatschappelijke waarde van grassroots culturele initiatieven enerzijds en de bestaande infrastructuur van kunstsubsidies en overheidsgeldstromen anderzijds. Hoewel die vaak jonge makers die zich buiten de gevestigde cultuursector organiseren sociaal-cultureel onmisbaar zijn geworden, is het voor veel van hen nog altijd moeilijk om in aanmerking te komen voor (financiële en productionele) ondersteuning.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.