Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tentoonstellingsontwerp Studio LA

Het tentoonstellingsontwerp van architect Arna Mačkić (Studio LA) weerspiegelt de dynamiek tussen de stad en het instituut ook in ruimtelijke zin. In een spel met vertrouwde noties van interieur en exterieur worden de vier betonnen passages van Gallery 2 van Het Nieuwe Instituut getransformeerd tot een soort straten of stegen die ook elders in Rotterdam te vinden zouden kunnen zijn, afgewisseld met interieurs die doen denken aan winkelruimtes, een catwalk of een galerie. Het idee van het binnenhalen van wat verderop leeft wordt geabstraheerd met doorgangen en doorkijkjes in verschillende gedaantes. Met behulp van tijdelijke muren van halfdoorzichtig textiel wordt de beoogde transparantie ten opzichte van de buitenwereld bevestigd. De verschillende verhaallijnen waarlangs de tentoonstelling is ingericht zijn tegelijkertijd vrijblijvend en nauw met elkaar verweven, en de doorzichtigheid van de wanden maakt het voor de bezoeker mogelijk om dwarsverbanden te zien die een thematische of chronologische indeling overstijgen. De hoeveelheid aan mogelijke narratieven houdt niet op bij de brede selectie van objecten, kunstwerken en archiefmateriaal: elke bezoeker voegt er een persoonlijke interpretatie aan toe, die mede wordt ingegeven door hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen.

Grafisch ontwerp Ines Cox

De grafische laag van de tentoonstelling en de visuele identiteit van het project draait het kledingstuk (de hoodie) binnenstebuiten en maakt een grafische interpretatie van de labels die in kledingstukken genaaid zijn. In plaats van wasvoorschriften, een maat, materialen en een fabrikant, beschrijven deze etiketten van ontwerper Ines Cox verschillende facetten van het ‘merk’ The Hoodie. Verwijzend naar de gespiegelde achterkant van geweven labels, speelt Cox met positieve en negatieve varianten. Door delen van de tekst tussen haakjes te plaatsen wordt er ook typografisch een wisselwerking tussen binnen en buiten gecreëerd, die correspondeert met het ruimtelijk ontwerp en de fysieke karakteristieken van de hoodie.

Ines Cox en Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut heeft eerder in verschillende hoedanigheden met Ines Cox gesproken en samengewerkt.

New Material Award 2014
Cox en Gruysenmeyer op het Platform Grafisch Ontwerp

Cox en Gruysenmeyer zijn gevraagd de communicatiemiddelen en de grafische laag in de tentoonstelling New Material Award (2014) te ontwerpen.

New Material Award 2014

Op 20 november 2014 presenteerde Het Nieuwe Instituut het werk van zestien ontwerpers, kunstenaars en architecten die genomineerd waren voor de New Material Award. De New Material Award daagt kunstenaars, vormgevers en architecten uit om ontwerpen te presenteren die nieuwe materialen of vernieuwende technieken toepassen die bijdragen aan een betere en duurzame samenleving.

Ines Cox ontwikkelde samen met Lauren Gruysenmeyer de communicatiemiddelen en grafische laag van de tentoonstelling.